سبد ذخیره سازی پلاستیکی

پیشرو چین است سبدهای پلاستیکی خاکستری برای ذخیره سازی، سطل های ذخیره سازی پلاستیکی برای پیاز و سیب زمینی، سطل های انباشته سبزیجات 24.5*19 بازار محصول