سازمان دهنده جعبه کفش پلاستیکی

پیشرو چین است سازمان‌دهنده جعبه کفش پلاستیکی اکریلیک، کشو کفش کوچک قابل انباشته شدن، جعبه‌های کفش پلاستیکی سخت بازار محصول