قفسه سازمان دهنده پلاستیکی

پیشرو چین است قفسه های ذخیره سازی آشپزخانه 98.5 سانتی متری، قفسه سازمان دهی پلاستیکی چهار لایه، قفسه های نورد پلاستیکی آلومینیومی PP بازار محصول